fbpx

Rekonstrukcja wyrostka po usunięciu implantów i zębów przy użyciu Bond Apatite®

Obrazy wewnątrzustne przedstawiające uszkodzony mostek u zdrowego 60-letniego mężczyzny. Skierowany do chirurga z powodu nawracających stanów zapalnych i dyskomfortu w górnej prawej szczęce. Oznaki periimplantitis są ewidentne.

Przedoperacyjna CBCT pokazująca masywną resorpcję kości wokół implantów. Brakujące miejsca korowe policzkowe i podniebienne, ubytki pionowe i poziome. Chirurgiczne wyzwanie do rekonstrukcji.

Dodaj komentarz

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.